TOP147.com成都讯 二零一七年斯诺克FIFA World Cup于十月3-9日在福建苏州举办,个中3日—7日为小组赛,8日9日为单败淘汰赛。

第1天
2014-06-19

第1天
2016-03-26

以下是比赛日程表及小组表:

上海玉皇山 澳门皇冠金沙官网娱乐 1

无锡 澳门皇冠金沙官网娱乐 2

澳门皇冠金沙官网娱乐 3

北京鬼子寨

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 4

澳门皇冠金沙官网娱乐 5

澳门皇冠金沙官网娱乐 6

苏州三清山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 7

澳门皇冠金沙官网娱乐 8

杭州昆仑山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 9

澳门皇冠金沙官网娱乐 10

澳门皇冠金沙官网娱乐,东莞花果山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 11

澳门皇冠金沙官网娱乐 12

上海武功山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 13

澳门皇冠金沙官网娱乐 14

重庆三神山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 15

澳门皇冠金沙官网娱乐 16

重庆五龙山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 17

澳门皇冠金沙官网娱乐 18

深圳太姥山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 19

澳门皇冠金沙官网娱乐 20

郑州天池山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 21

澳门皇冠金沙官网娱乐 22

东莞梅里雪山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 23

澳门皇冠金沙官网娱乐 24

东莞海棠山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 25

澳门皇冠金沙官网娱乐 26

沈阳慕士塔格峰

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 27

澳门皇冠金沙官网娱乐 28

宁波熊耳山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 29

澳门皇冠金沙官网娱乐 30

广州坂尾山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 31

澳门皇冠金沙官网娱乐 32

武汉二龙山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 33

澳门皇冠金沙官网娱乐 34

成都浮戏山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 35

澳门皇冠金沙官网娱乐 36

武汉邹山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 37

澳门皇冠金沙官网娱乐 38

广州熊耳山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 39

澳门皇冠金沙官网娱乐 40

深圳王顺山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 41

澳门皇冠金沙官网娱乐 42

沈阳鼓浪屿

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 43

澳门皇冠金沙官网娱乐 44

上海王顺山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 45

澳门皇冠金沙官网娱乐 46

长沙墨尔多山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 47

澳门皇冠金沙官网娱乐 48

沈阳井冈山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 49

澳门皇冠金沙官网娱乐 50

南京野牛山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 51

澳门皇冠金沙官网娱乐 52

深圳云居山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 53

澳门皇冠金沙官网娱乐 54

东莞卓奥友峰

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 55

澳门皇冠金沙官网娱乐 56

沈阳小五台

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 57

澳门皇冠金沙官网娱乐 58

成都四姑娘山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 59

澳门皇冠金沙官网娱乐 60

广州青龙山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 61

澳门皇冠金沙官网娱乐 62

西安乔戈里峰

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 63

澳门皇冠金沙官网娱乐 64

上海莫干山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 65

澳门皇冠金沙官网娱乐 66

成都苍岩山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 67

澳门皇冠金沙官网娱乐 68

东莞白蛇谷

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 69

澳门皇冠金沙官网娱乐 70

长沙三皇山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 71

澳门皇冠金沙官网娱乐 72

广州二龙山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 73

澳门皇冠金沙官网娱乐 74

深圳翠微峰

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 75

澳门皇冠金沙官网娱乐 76

上海铁刹山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 77

澳门皇冠金沙官网娱乐 78

上海夹金山

无锡

澳门皇冠金沙官网娱乐 79

上海野三坡

澳门皇冠金沙官网娱乐 80

南京天华山

澳门皇冠金沙官网娱乐 81

上海五老峰

澳门皇冠金沙官网娱乐 82

苏州莲峰山

澳门皇冠金沙官网娱乐 83

苏州青龙山

澳门皇冠金沙官网娱乐 84

深圳水泊梁山

澳门皇冠金沙官网娱乐 85

上海大矿山

澳门皇冠金沙官网娱乐 86

南京邹峄山

澳门皇冠金沙官网娱乐 87

重庆威虎山

澳门皇冠金沙官网娱乐 88

青岛老君山

澳门皇冠金沙官网娱乐 89

北京五龙山

澳门皇冠金沙官网娱乐 90

深圳石夹沟

游记来自蝉游记网站-夏季里的晓

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图